El EsPaCiO De La CrEaTiViDad

El EsPaCiO dE lA cReATiViDaD: Bienvenidos a mi espacio de la creatividad. Pienso que el que uno ya cree su propio espacio es genial y si además es creativo en él, es la 'monda'.

Aprendamos y enseñémonos entre nosotros:-)

lunes, 21 de febrero de 2011

Novetat!

Avui hem tingut una novetat: hem tingut professor nou. La dinàmica de la classe no ha variat massa a la que estàvem portant en les classes anteriors amb Víctor, però, no deixa de ser diferent perque el context era diferent...si,si, era el mateix aula, els mateixos alumnes, pero el professor no era el mateix, per tant el context tampoc.

A banda de tindre profe nou, altra novetat ha sigut que hem tornat als nostres 'grups puzzle originals', per intentar explicar als nostres companys de què es tractava la nostra teoria i intentar diferenciar-la de les altres.
Segons Pere (el profe), que anava escoltant-nos, no estàvem ficant casos reals a les nostres teories i per tant, almenys al nostre grup (Ana, Rafa, Esther i Hugo), hem intentat fer-ho aixina, perque fòra més comprensible.

La teoria que més ens ha costat imaginar en una pràctica d'E.F ha sigut la teoria crítica, pot ser perque és la que menys hem vist posar en pràctica als nostres profes de la infantesa.

El que també he notat ha sigut,que intentàvem defendre 'indirectament' la nostra teoria, i no dic que estiguera mal, sino que no per això les altres teories es deuen descartar. Per a mí són totalment compatibles les tres i aplicables conjuntament (més la deliberativa amb la crítica). Segons el moment i el grup serà convenient que predomini una o altra, però debem saber que eixes teories son ferramentes i guies per a que els porfessors puguen utilitzar-les com millor sàpiguen i no tancar-se a una.

I per últim, destacar que hem fet l'exposició del treball de la pràctica. El nostre treball tractava sobre el 'Acosament escolar'. Hem fet una exposició en P.P  per informar als alumnes, però com el nostre objectiu era concienciar més que informar, abans de començar l'exposició hem repartit un fulls on hi havia una serie de qüestions sobre el tema a tractar i que els alumnes debien omplir. Quan han acabat hem seguit amb la presentació. En la part dels anexes hem tornat a fer preguntes, esta vegada de forma verbal, per a veure si verdaderament sabien el que era 'l`acosament escolar'. També ha participat en aquesta activitat el professor, com som tan poquets a classe, amb el qual hem establert un diàleg sobre els tipus d'acosament que hi ha avui en dia. Segons recalcava Pere, un acosament ideòlogic per part de molts nuclis; mitjans de comunicació, governs, dels bancs...
Estic satisfeta per com hem fet l'exposició i el millor, que al professor també li ha agradat;)

No hay comentarios:

Publicar un comentario