El EsPaCiO De La CrEaTiViDad

El EsPaCiO dE lA cReATiViDaD: Bienvenidos a mi espacio de la creatividad. Pienso que el que uno ya cree su propio espacio es genial y si además es creativo en él, es la 'monda'.

Aprendamos y enseñémonos entre nosotros:-)

lunes, 21 de febrero de 2011

Activitats: mapa conceptual tema 2


  • En aquest mapa el que he intentat es concentrar el material del tema 2, de forma que el lector tinga una idea general sobre l'evolució que ha patit el curriculum.
  • Com bé es veu, hi han 3 rames a l'inici; una que desenvolupa el context socio-històric que ha patit el curriculum, la rama del costat sobre el que hauria d'incloure el curriculum en E.F i a l'última rama analitze l'evolució de l'escola. 
  • Per acabar, vaig incloure també, de tres models, el model educatiu que l'escola deuria promoure...¿Ho fa?

No hay comentarios:

Publicar un comentario